La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, ha exigit al Conseller de Sanitat, per mitjà de diverses preguntes parlamentàries, que se solucionen els actuals problemes en el servei d’urgències del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló quant a instal·lacions, i que des de fa temps es ve reclamant per part dels representants sindicals i personal del centre, sense que des de la direccció del mateix s’haja fet el més mínim cas.

Segons s’ha exposat en la pregunta escrita, a causa de la disposició actual de les instal·lacions del servei d’urgències es fa moltes vegades inevitable durant l’assistència a les persones usuàries la vulneració de principis tan fonamentals com el de seguretat, de confidencialitat i de comunicació de dades ja que és impossible preservar la intimitat del pacient en un ambient on es fa necessari situar a pacients i aplicar tractaments en zones de pas per no disposar de boxes lliures. Tampoc pot assegurar-se el dret a la intimitat de les dades de salut a causa que els espais dedicats a cada llitera solament es troben separats per cortines. Tot açò precipita la necessitat de realitzar una ampliació i millora de les instal·lacions del servei d’urgències.

Oltra ha explicat que actualment el servei d’urgències de l’Hospital Provincial de Castelló compta tan sols amb un espai d’aproximadament 300m2 per a l’admissió del pacient, la sala d’espera, els despatxos d’exploració, boxes, banys i espais per al personal. “Una superfície de 300m2 no és en absolut suficient per a assegurar la cobertura de les necessitats assistencials ni les demandes de la ciutadania. D’altra banda, existeixen altres espais de l’hospital les dimensions del qual són majors i que es troben infrautilizats, fins i tot sense ús algun. Una d’aquestes zones de les quals parlem, que justament es troba limitant amb el servei d’urgències encara que sense accés directe, alberga més de 1500m2, superfície que està malgastada per la seua falta d’utilització, ja que està dedicada a un ús de tipus no assistencial”.

Per açò, des de Compromís s’ha demanat a la Conselleria que se cerque una solució a aquesta situació.