El coportaveu de Compromís en les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha valorat avui que és preocupant la passivitat que estan tenint les administracions locals i per extensió, la connivència de les administracions superiors, a adaptar la realitat tributària local al nou escenari que es va crear després de la sentència del TSJ d’Extremadura de 26 de març de 2013, ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem, que eximeix de l’IBI al sòl no urbanitzat; situació en la qual estan milions de metres quadrats de sol tot el territori valencià.
Aquesta sentència, que crea un precedent, en la pràctica es resumeix que els ajuntaments, durant molts anys han estat cobrant un IBI urbà a propietaris que únicament tenien terrenys no urbanitzats, i que l’administració ho va cobrar indegudament.
Segons Mulet “ els ajuntaments estan fent-se el despistat, i excepte limitades excepcions, no estan fent res per a canviar la qualificació dels béns que es troben en situació d’IBI Urbana, quan els correspon IBI Rústica, per la qual cosa de nou, aboquen a que els afectats facen la guerra pel seu compte , on la pròpia burocràcia es torna en molts casos en un mur insalvable”.
Segons el portaveu ecosocialista “tenint en compte que venim de l’esclat d’una bambolla que té en les comarques de Castelló el seu màxim exponent, rar és el municipi que no tinga PAIs aprovats sobre el paper des de fa anys, que no es van a fer ni a llarg termini, i on als propietaris, que els va caure el projecte sense desitjar-ho, se li ha aplicat un IBI urbà altíssim per uns terrenys que avui no valen pràcticament gens. Per açò, que els ajuntaments no s’adapten a la nova situació, i que des de l’administració autonòmica no es mane ni una mísera circular anunciant el nou escenari, demostra que qui ens governa ara està més interessat a esprémer als seus veïns, que no a actuar d’acord a la racionalitat i la justícia; si no es corregeix aquesta situació en breu, el pròxim IBI en milions de metres quadrats sense urbanitzar, en les nostres comarques, es tornarà a cobrar de manera injusta”.
Mulet ha animat a seguir les recomanacions de la Plataforma Abusos Urbanístics No:
.

– 1. Sol·licitar de l’Ajuntament corresponent “certificació d’Informació Urbanística”, ressenyant les propietats immobiliàries en el municipi, detallant les seues referències cadastrals.
– 2. Una vegada rebuda la certificació sol·licitada, dirigisquen-se a la Gerència del Cadastre de la seua província, indicant les diferents propietats immobiliàries que tenint la qualificació de “urbanitzables”, no hagen sigut desenvolupades urbanísticament, per no haver-se aprovat l’instrument urbanístic que ho autoritze, o que havent sigut aprovat aquest instrument urbanístic (PAI) ha quedat anul·lat en ser anul·lat el Pla General d’Ordenació Urbanística que els emparava per sentència judicial ferma del Tribunal Suprem. 


Haurà d’acompanyar al citat escrit còpia dels rebuts d’IBI Urbana de les propietats objecte de reclamació, així com la certificació d’informació urbanística de l’Ajuntament, fent constar que en compliment del que es disposa en la sentència 2159/2014 del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós. Secció 2ª pronunciant-se sobre les consideracions a tenir en compte per a establir quan un sòl ha de considerar-se com a rústic o rural, els emplacen per a procedir en la major brevetat a la correcció deguda.

Si en un termini de temps no superior a dos/tres mesos es rep la resposta accedint, enhorabona, ho han aconseguida, i poden exigir a l’Ajuntament que procedisca a modificar la càrrega tributària de l’IBI de les seues propietats.