mesa-coordinadora-carrecs

El dia 8 de novembre es va constituir la Mesa de la Coordinadora de Càrrecs d’Iniciativa del Poble Valencià, formada per les persones designades pel seu primer plenari realitzat a Otos el passat  15 d’octubre.

A la mateixa es va designar com a presidenta de la Mesa a Dolors Pérez Martí, com a secretari Vicent Murgui Llorente, com a vicepresidents a Susana Pérez Alonso i Maria José Espuch Svoboda, i com a vocals Enric Bataller Ruiz, Vicente Monteagudo Marín, Sergi Campillo Fernàndez, José Manuel Penalva Casanova i Helena Ferrando Calatayud.

Les funcions principals de la Mesa són convocar, en coordinació amb l’Executiva, els Plenaris de la Coordinadora de Càrrecs Públics, presidir-los i dirigir els debats que es donen en ell, rebre i tramitar les propostes que es realitzen i formar les comissions de treball oportunes.