En una resposta parlamentària a una pregunta escrita formulada per la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, es trau a la llum que l’empresa pública Aerocas, va haver de signar un crèdit sindicat amb Caixa Catalunya per fer front al préstec participat amb Concesiones Aeroportuarias, antiga concessionària de l’aeroport.

Aquest préstec, segons explica el Conseller d’Economia, tenia un límit de 46 milions d’euros, si bé l’import del que finalment es va disposar va ser de 39.350.130 euros.  L’estat de pagament a data 31 de gener de 2014, seria d’un deute viu de 31.065.892.48 euros que s’amortitza trimestralment amb un cost d’un tipus d’interés de l’euribor a tres mesos més un 0,20% .

Des de 2004,que es va subscriure en préstec, i en especial des de 2008 que seria quan es va començar a amortitzar deute i interessos,  fins liquidar completament aquest deute, Aerocas, és a dir, la Generalitat, està pagant uns interessos trimestrals i part del deute, per una infraestructura que continua a hores d’ara sense cap tipus d’activitat, però generant per totes bandes despeses i més despeses.

Tal i com es va anunciar en el seu dia, aquest préstec havia de fer-se càrrec l’administració autonòmica per sufragar el 40% de les despeses, i seria l’empresa pública qui hauria de fer  front a les amortitzacions i interessos a partir de 2008, si l’aeroport no donava benefici, i sols el pagaria la concessionària si obtinguera beneficis a partir de 2008, com bé és sabut, Concesiones Aeroportuarias (CONAER) va abandonar la gestió, i a banda d’aquest deute, va haver-se-li de pagar a CONAER 120 milions d’euros en 2013 per les obres fetes; eixes quantitats, en res afecten ara a que se li hagen de pagar 2,5 milions d’euros a l’any a l’empresa Lavalin per la gestió de l’aeroport, i la despesa habitual de l’aeroport tancat en coses tant diverses com seguretat, neteja, manteniment..etc

 

El Consell no explica quins són els interessos que s’han estat pagant fins ara i la quantitat total d’amortització  del deute que es fa cada trimestre, però veient que estem parlant de milions d’euros, la xifra serà realment gran, “ la hipoteca de l’aeroport l’estarem pagant durant dècades, i busques on busques, tot són despeses que se sumen a un total del qual ja hem perdut els comptes”