J&Garrigues va cobrar més de 46.000 € per assessorar com negociar el crèdit bancari en només tres dies.
Cada nova dada que es descobreix de l’aeroport de Castelló, revela com des del principi de la seua gestació, est va ser un sac sense fons del com es van nodrir des d’empreses afins, (consultores, constructores, publicitàries … ), a familiars de dirigents del PP, sent cada nova revelació una dada escandalosa.

Si fa poc Compromís cap a públics els detalls del crèdit sindicat entre Aerocas i quatre entitats bancàries pel qual li concedien 46 milions d’euros a l’empresa pública per a finançar part de les inversions a dur a terme en l’aeroport de Castelló, i s’explicava com va haver-hi qui va traure profit d’eixes negociacions, ara es coneix que la cosa no va quedar ahí.
Aquell crèdit es va signar en 23 de gener de 2004, i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2028, (24 anys per a pagar-ho), a un interès de l’euribor més el 0,20%. Aerocas paga una comissió d’obertura de 0,20% anual, sobre l’import total del crèdit ( 92.000 euros a l’any). A part, se li pagava un interès d’Euribor més 0,20%.

Però si l’operació no fóra prou positiva per a Caixa Catalunya, aquesta, com a Agent, segons un annex al contracte, rebria anualment en concepte de “comissió d’agència” la quantitat de 18.000 euros més IVA actualitzable amb l’IPC, 18.000 euros, per 24 anys, serien 432.000 euros que guanyaria el banc per aquesta operació.
A pesar que Caixa Catalunya cobrava per gestions com a agència, una altra empresa va traure negoci d’aquest crèdit, en aquest cas, la consultora J&A Garrigues, beneficiada per diversos contractes, també va signar un en 20 de gener (tres dies abans de signar-se el crèdit amb les caixes), per a assessorar en la negociació i redacció del préstec. O siga, el dimarts dia 20 es va contractar a la consultora perquè assessorar en la negociació d’un contracte se signaria el divendres dia 23 (contracte d’altra banda que en teoria hauria d’estar negociat ja amb anterioritat) Què es tènia que negociar en sol tres dies?
El preu d’aquest contracte, va ser ni més ni menys de 46.400 euros, el 50% en l’inici dels treballs (s’entén que el dia 20) i el restant 50% en finalitzar la mateixa amb la signatura del contracte del préstec participatiu (el dia 23). Justament el 14 de gener d’eixe any, es va començar a contractar a personal per a l’empresa pública Aerocas. Els contractes amb J&A Garrigues superarien els dos milions d’euros probablement.
Per al coportavoeu de Compromís en les comarques de Castelló, Carles Mulet “ cada dada que se sap de l’aeroport, és una capítol nou de saqueig sense fi. Que es contractara a una consultora, perquè en tres dies assessorara de com negociar un crèdit bancari que ja s’estava negociant i tancant amb els bancs, i per la gestió dels quals també els bancs anaven a cobrar, és pur saqueig. Més de 46.000 euros en tres dies, mentre Caixa Catalunya cobraria per exercir d’agència 18.000 euros a l’any durant 24 anualitats, açò, mentre la Generalitat té personal que podria exercir aqueix assessorament a una empresa pública.
Des del principi el projecte de l’aeroport ha servit com a excusa per a saquejar les arques públiques”