El portaveu de Compromís per Altura, Juan Ramon Rodriguez, ha manifestat avui, que el recent anunci en el DOCV de la licitació de les obres de construcció de la coberta en l’església major de la cartoixa de Vall de Crist, a Altura per una valor estimat del contracte 218.181,82 euros, és una bona notícia, a pesar que haja passat més d’un any des que a l’agost de 2013 es prometera aquesta actuació des del Consell.
Rodríguez ha recordat que precisament Compromís havia estat insistint en els últims mesos en els Corts per a desbloquejar aquesta situació “ és una inversió important per al conjunt, i que econòmicament semblava molt assumible, i no entenem aquesta demora”
EL portaveu de Compromís va recordar que des que a l’agost de 2013 es va inaugurar en centre d’interpretació de la Cartoixa, este ha estat quasi sempre tancat, i que va anar precisament en aquell moment quan la consellera de Cultura va prometre aquesta inversió. “Teular l’església és un gran pas, que evitarà sens dubte degradar més les instal·lacions, i poder recuperar este espai, restaurar-ho i protegir-ho de les inclemències del temps, però no deixa de ser una acció positiva però aïllada, mentre no se li dotes d’un pla director, del qual  manca”.
Segons Rodríguez, “fa falta establir una metodologia i un criteri a l’hora d’escometre aquestes restauracions i les futures que es puguen donar, una calendarització de les actuacions a seguir, de les prioritats a l’hora de recuperar el conjunt, de no actuar sense guió, ja es va aconseguir la recuperació de l’església de sant Martí amb actuacions qüestionades, i tot ha de seguir una lògica i una idea global. Per açò esperem que aquesta inversió siga la primera d’una actuació global per a recuperar i posar en valor aquest conjunt arquitectònic”