Fa uns mesos vaig escriure un article d’opinió com a President de l’AMPA d’un institut de secundària de Vinaròs, parlant de l’escassa involucració dels pares i mares en els propis centres educatius.

Avui voldria continuar parlant d’educació però des d’un altre àmbit, des d’un àmbit polític, que no partidista.

L’última quinzena de juny, van començar a passar coses molt significatives per a l’educació en primària; rellevant des de dos punts de vista molt diferents, però tots ells amb una afecció directa tant en el fons com en la forma i amb les implicacions que comporten.

En quant al fons, la Inspecció Educativa de la Conselleria va convocar als equips directius dels col·legis per tal d’informar-lis de les modificacions en quant al número de classes i horaris lectius dels centres a aplicar a partir del nou curs, o siga a partir del 3 de setembre. En línies generals, cap destacar que el nombre de classes lectives passen de 5 a 6, així com les hores d’entrada i sortida, les quals han de ser modificades per a poder adaptar-les a estes noves sessions.

Totes aquestes modificacions havien de ser aprovades pels Consells Escolars dels Centres de Primària abans que acabés el curs.

I en quant a la forma: Per què estos canvis i en base a què? Estos canvis formen part de l’aplicació gradual de la nova llei educativa LOMQE, una llei d’educació feta sense comptar amb els sectors involucrats en l’educació, paradoxes de la vida. Val, ja sabem el motiu; però quin és el Decret de la Conselleria en el que es desenvolupa aquest apartat de la LOMQE? Ací ve lo bo, el Decret és el 108/2014 del 4 de juliol de 2014. Espera un moment Sergi, no t’has enganyat de data? Vols dir que s’han donat instruccions des de el Govern Valencià per a obligar als Centres de Primària a modificar totes aquestes qüestions organitzatives, curriculars i d’horaris sense estar emparats per una normativa? Doncs sí, precisament això és el que volia dir.

I estes modificacions d’horari, com han sigut rebudes pels pares i mares? Doncs ni bé ni malament, quan algú oficialment els hi comunique, t’ho diré. De moment només està la publicació al DOCV, la resta, tot oficiós.

Que els nostres fills i filles estaran ben atesos, això no en tinc cap dubte, ja que ho fan els Centres escolars, i estos sí que són professionals no com la Conselleria, però que estos canvis es facin a l’estiu, sense publicitat, i incomplint la llei, demostra el des-interès del Govern Valencià en un eix tan transversal i fonamental com és l’Educació.

Sergi Alejos i Hernàndez

Membre de Compromís per Vinaròs